EU ưu tiên xét quy chế tị nạn cho người Iraq Châu Âu

EU ưu tiên xét quy chế tị nạn cho người Iraq

Những nhóm người được ưu tiên xét qui chế tị nạn là người Iraq hiện đang sống trong các trại tị nạn ở Syria và Jordan, người Somalia tại trại tị nạn ở Kenia và người Sudan trong trại tị nạn ở Cộng hòa Chad.
Xã hội

Mức lệ phí nhập quốc tịch cao nhất là 3 triệu đồng

Công dân Việt Nam và người nước ngoài khi nộp đơn tại Việt Nam để xin nhập quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Việt Nam, thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp một khoản lệ phí lần lượt theo mức là 3 triệu đồng và 2,5 triệu đồng.