Cần học cách chung sống với cúm A/H1N1 Y tế

Cần học cách chung sống với cúm A/H1N1

Cuộc chiến phòng chống virus cúm A/H1N1 sẽ hết sức dai dẳng và đầy kịch tính. Điều thế giới cần lúc này là phải học cách ''chung sống'' với cúm A/H1N1 như từng ''chung sống'' với lũ.