Quản lý nguồn nhân lực (HR) ở châu Á – Thái Bình Dương buộc phải thích ứng trước tình hình mới Thông cáo báo chí

Quản lý nguồn nhân lực (HR) ở châu Á – Thái Bình Dương buộc phải thích ứng trước tình hình mới

SINGAPORE – Media OutReach – Phiên bản thứ ba của nghiên cứu về Việc chuyển đổi Công tác quản lý nguồn nhân lực (Human Resources-HR) do Alight Solution hợp tác với People Matters thực hiện, tập trung vào chủ đề “Adaptable HR” (tạm dịch công tác quản lý nguồn nhân lực có khả năng thích ứng), khi […]