Nền tảng UP hợp tác với iCompareLoan để hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch thế chấp nhà ở tại Singapore Thông cáo báo chí

Nền tảng UP hợp tác với iCompareLoan để hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch thế chấp nhà ở tại Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 28 tháng 2 năm 2020 – Up  (www.upplan.sg), giải pháp hoạch định cuộc sống mang tính cách mạng, đã ký kết thỏa thuận hợp tác với iCompareLoan, cổng thông tin so sánh thế chấp nhà ở (mortgage) hàng đầu để cung cấp kế hoạch thế chấp nhà ở tốt hơn cho […]