Chương trình Nhà giáo dục sáng tạo của Microsoft 2020 thu hút 4.366 chuyên gia đến từ châu Á – Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Chương trình Nhà giáo dục sáng tạo của Microsoft 2020 thu hút 4.366 chuyên gia đến từ châu Á – Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 10 năm 2020 – Năm nay, Microsoft đã chào đón 4.366 chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft (Microsoft Innovative Educator Experts – MIEE) tham gia chương trình Nhà giáo dục sáng tạo của Microsoft (Microsoft Innovative Educator – MIE) đến từ khu vực châu Á – Thái […]