Một số tòa nhà độc đáo trên thế giới Du lịch

Một số tòa nhà độc đáo trên thế giới

Tòa Aqua (Mỹ), tháp xoắn ốc Chicago (Mỹ), trụ sở Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, "tháp Eiffel” của nước Nga, khách sạn thuyền buồm ở Dubai... là những tòa nhà độc đáo của thế giới.