Thế giới

Cổ vũ phát xít, nhà văn Áo đối mặt với án tù

Một nhà văn Áo bị cáo buộc phủ nhận nạn tàn sát người Do Thái dưới thời Hitler (Holocaust) và cổ vũ cho thời kỳ phát xít Đức đã phải ra trước vành móng ngựa ở Vienna (Áo) và phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù.