Doanh nghiệp vẫn tăng lương dù kinh tế khó khăn Doanh nghiệp

Doanh nghiệp vẫn tăng lương dù kinh tế khó khăn

Mức lương gộp tại các doanh nghiệp vẫn tăng bình quân 16,47% từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2009 dù tình hình kinh tế khó khăn.

Điều đáng chú ý là mức lương gộp tăng trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề được khảo sát. Cụ thể, lĩnh vực bất động sản có mức tăng lương bình quân cao nhất là 23,25%; lĩnh vực tài chính tạm lùi về vị trí thứ hai với mức tăng 21,78%.