Vi phạm sở hữu trí tuệ - bài toán chưa có lời giải Pháp luật

Vi phạm sở hữu trí tuệ - bài toán chưa có lời giải

Các mặt hàng bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ lưu thông trên nhiều thị trường đã và đang gây nguy hại lớn đối với tài sản, sức khỏe người tiêu dùng, song việc ngăn chặn triệt để vẫn là bài toán khó chưa có lời giải đối với các ngành chức năng.

Theo đánh giá của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng cả về tính chất cũng như mức độ vi phạm.