Nghiên cứu của SEEK Asia: các nhân viên ở châu Á muốn có sự linh hoạt, chỉ có 7% muốn có công việc tại chỗ Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của SEEK Asia: các nhân viên ở châu Á muốn có sự linh hoạt, chỉ có 7% muốn có công việc tại chỗ

SINGAPORE – Media OutReach  – Theo một báo cáo mới dựa trên nghiên cứu có tiêu đề Decoding Global Ways of Working (tạm dịch: Giải mã các cách thức làm việc toàn cầu), thì chỉ có 7% lực lượng lao động của châu Á hiện muốn cam kết bố trí công việc hoàn toàn tại chỗ. Phần […]