Defense Technologies International Corp. (DTII) lắp Cổng thông tin thụ động tại Đại học Đông Carolina (Mỹ) Thông cáo báo chí

Defense Technologies International Corp. (DTII) lắp Cổng thông tin thụ động tại Đại học Đông Carolina (Mỹ)

DEL MAR, BANG CALIFONIA (MỸ) – Newsfile Corp. — Ngày 28 tháng 9 năm 2021 – Defense Technologies International Corp. (có cổ phiếu giao dịch tại thị trường OTC Pink: DTII) và Công ty con là Passive Security Scan Inc. (PSSI) là các nhà cung cấp công nghệ và hệ thống bảo mật sáng tạo với các […]