Jacobson Pharma muốn niêm yết cổ phiếu JBM (Healthcare) trên Sàn chứng khoán Hồng Kông Thông cáo báo chí

Jacobson Pharma muốn niêm yết cổ phiếu JBM (Healthcare) trên Sàn chứng khoán Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 1 năm 2021- Jacobson Pharma Corporation Limited (Jacobson Pharma, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán là 2633) – một công ty hàng đầu tham gia vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị và […]
ESR Kendall Square REIT thành công với việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hàn Quốc Thông cáo báo chí

ESR Kendall Square REIT thành công với việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hàn Quốc

SEOUL/HỒNG KÔNG – Media OutReach – ESR Cayman Limited (ESR, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1821), nền tảng bất động sản logistics tập trung lớn nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương vừa thông báo về việc niêm yết thành công cổ phiếu của ESR Kendall […]