Kearney là công ty tư vấn quản lý đầu tiên ở Châu Á – Thái Bình Dương cam kết sẽ giảm phát thải bằng 0 Thông cáo báo chí

Kearney là công ty tư vấn quản lý đầu tiên ở Châu Á – Thái Bình Dương cam kết sẽ giảm phát thải bằng 0

SINGAPORE – Media OutReach – Kearney – công ty tư vấn quản lý toàn cầu đã trở thành công ty tư vấn quản lý đầu tiên ở Châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới có các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học gần và dài hạn được phê duyệt bởi Sáng […]