Nhóm sản phẩm Artesyn Embedded Power hỗ trợ việc phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu Thông cáo báo chí

Nhóm sản phẩm Artesyn Embedded Power hỗ trợ việc phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu

DENVER, MỸ – Media OutReach – Ngày 12 tháng 5 năm 2020 – Advanced Energy (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq, New York, Mỹ, với mã AEIS) vừa công bố nhóm sản phẩm Artesyn Embedded Power của hãng đang giới thiệu Kệ năng lượng mở của Dự án Tính toán mở phiên bản […]