Lanson Place tự làm mới mình nhằm phát triển thương hiệu, dịch vụ ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Lanson Place tự làm mới mình nhằm phát triển thương hiệu, dịch vụ ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 28 tháng 1 năm 2021 – Lanson Place Hospitality Management Limited (“Lanson Place”), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Wing Tai Properties Limited (cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán là 369), vừa […]