Nới rộng biên độ tỷ giá: "Nhất cử nhiều tiện" Kinh tế

Nới rộng biên độ tỷ giá: "Nhất cử nhiều tiện"

Sau gần 5 tháng duy chỉ biên độ +/-3%, ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giữa đồng USD và VND lên +/-5% và lần điều chỉnh mạnh này được coi là một động thái mới của Chính phủ nhằm góp phần vào chiến dịch chống suy giảm kinh tế.