Nơi tạo cảm hứng cho "Biên niên sử Narnia" Văn hóa

Nơi tạo cảm hứng cho "Biên niên sử Narnia"

Thành phố nhỏ Narni ở miền Trung Italy đã tổ chức ăn mừng sau khi có những bằng chứng xác thực cho thấy chính tên của thành phố này đã gợi cảm hứng cho nhà văn nổi tiếng người Bắc Ireland, Clive Staples Lewis, viết nên tác phẩm bất hủ của ông "Biên niên sử Narnia."