7 bộ phim xuất sắc của Việt Nam sẽ được công chiếu trong Tuần lễ phim Việt Nam tại World EXPO 2020 Dubai Thông cáo báo chí

7 bộ phim xuất sắc của Việt Nam sẽ được công chiếu trong Tuần lễ phim Việt Nam tại World EXPO 2020 Dubai

DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) – Media OutReach – Ngày 23 tháng 12 năm 2021 – Tuần lễ phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới – World EXPO 2020 Dubai được tổ chức để giới thiệu văn hóa và phong cảnh độc đáo của Việt Nam với khán giả […]