Thu hút các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông Giao thông

Thu hút các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông

Trong bối cảnh năm nay Chính phủ tiếp tục thắt chặt chi tiêu công, vốn dành cho xây dựng hạ tầng giao thông sẽ thiếu trầm trọng.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã đề ra, đòi hỏi ngành giao thông vận tải phải có cơ chế để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển cho lĩnh vực then chốt này.
Kinh tế

IATA: Lưu lượng vận tải quốc tế tiếp tục giảm

Theo Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), lưu lượng vận tải hàng không quốc tế trong tháng qua đã tiếp tục giảm. Tăng trưởng nhu cầu vận tải hành khách quốc tế giảm xuống còn 1,3%, tiếp theo mức tăng trưởng đáng thất vọng 1,9% vào tháng trước. Hệ số tải cho vận tải hành khách giảm xuống mức 79,2%, giảm mạnh từ mức 81% cùng kỳ năm ngoái khi mức tăng trưởng năng lực vận tải vượt xa mức tăng cầu.