Trung tâm Quản lý khủng hoảng kêu gọi cần xử lý dữ liệu tốt hơn để giảm tác động của COVID-19 ở Malaysia Thông cáo báo chí

Trung tâm Quản lý khủng hoảng kêu gọi cần xử lý dữ liệu tốt hơn để giảm tác động của COVID-19 ở Malaysia

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 9 tháng 9 năm 2021 – Báo cáo gần đây do Trung tâm Quản lý khủng hoảng (Crisis Management Centre) thực hiện đã chỉ ra một số lỗ hổng trong phản ứng quan trọng đối với những người bị ảnh hưởng tiêu cực do tác động của đại dịch […]