[Photo] Phong Nha - điểm đến thân thiện và an toàn Điểm đến

Phong Nha - điểm đến thân thiện và an toàn

Nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về một “Phong Nha - điểm đến thân thiện, an toàn” thời gian qua, câu chuyện “nhặt được của rơi, tìm người trả lại” đã trở thành hành động thường xuyên của nhân viên.