Tài chính

Châu Á không nên vội chấm dứt kích thích tài chính

IMF cho biết một số nước châu Á - nhất là các nền kinh tế tiên tiến, phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và từng trải qua chu kỳ suy yếu vốn ảnh hưởng tới vị thế tài chính hiện có kế hoạch thôi thực hiện gói kích thích vào năm tới trong bối cảnh kinh tế có những dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc điều hành IMF, John Lipsky cảnh báo những kế hoạch dừng các biện pháp kích thích "cần được tiến hành một cách thận trọng cho tới khi quá trình phục hồi đã trở nên chắc chắn".