The Club và K11 Group thiết lập quan hệ đối tác để cung cấp trải nghiệm văn hóa, đặc quyền về lối sống Thông cáo báo chí

The Club và K11 Group thiết lập quan hệ đối tác để cung cấp trải nghiệm văn hóa, đặc quyền về lối sống

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 10 tháng 1 năm 2023 – HKT và New World Development Company Limited (“NWD”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 00017) vừa thông báo về mối quan hệ hợp tác kéo dài hai năm giữa các công […]