Hội nghị Cấp cao khởi nghiệp và đổi mới doanh nghiệp trẻ Hoa kiều RCEP lần thứ 2 được tổ chức tại Phúc Kiến Thông cáo báo chí

Hội nghị Cấp cao khởi nghiệp và đổi mới doanh nghiệp trẻ Hoa kiều RCEP lần thứ 2 được tổ chức tại Phúc Kiến

QUANZHOU (TUYỀN CHÂU), TRUNG QUỐC – Media OutReach  – Ngày 28 tháng 11 năm 2022 – Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 11 vừa qua, Triển lãm Thương hiệu quốc tế Con đường tơ lụa trên biển Trung Quốc (Tuyền Châu) lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao khởi nghiệp và đổi mới doanh nghiệp […]