Ông Oliver Jolivet, CEO của COMO Group: “Sự khác biệt giữa khách sạn tốt và khách sạn tuyệt vời là dịch vụ” Thông cáo báo chí

Ông Oliver Jolivet, CEO của COMO Group: “Sự khác biệt giữa khách sạn tốt và khách sạn tuyệt vời là dịch vụ”

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 12 tháng 3 năm 2020 – Ông Oliver Jolivet đã dành hơn 20 năm trong sự nghiệp của mình cho việc kinh doanh hàng xa xỉ. Ông Oliver Jolivet tin rằng, thời gian và tính xác thực đóng vai trò lớn trong việc mang lại trải nghiệm sang trọng có vị […]