Avonisys AG có đầy đủ bằng chứng để thắng kiện tại tòa chống lại hiệu lực của EP1833636 B1 của Synova Thông cáo báo chí

Avonisys AG có đầy đủ bằng chứng để thắng kiện tại tòa chống lại hiệu lực của EP1833636 B1 của Synova

ZUG, THỤY Sĩ – Newsaktuell – Sau bằng chứng đáng kể chống lại hiệu lực của EP 1833636 B1 của Synova bởi Avonisys AG trong các thủ tục tòa án đang diễn ra trước Tòa án Bằng sáng chế Liên bang Thụy Sĩ, Synova đã hạn chế đáng kể bằng sáng chế ban đầu vào […]
Mảng kinh doanh truyền thông thương hiệu của Activation Group vẫn phát đạt ở thời COVID-19 Thông cáo báo chí

Mảng kinh doanh truyền thông thương hiệu của Activation Group vẫn phát đạt ở thời COVID-19

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Activation Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là: 9919), một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị tích hợp ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau vừa công bố kết quả […]