Tiêu thụ yếu, doanh nghiệp chật vật duy trì sản xuất Kinh tế

Tiêu thụ yếu, doanh nghiệp chật vật duy trì sản xuất

Trong 4 tháng đầu năm, do tiêu thụ chậm đã đẩy hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp tăng cao, tác động tiêu cực tới việc duy trì và ổn định sản xuất.

Tiêu biểu là dệt may, ngành luôn dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, nhưng trong 4 tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã rơi vào cảnh "chợ chiều", thậm chí hoạt động cầm chừng. Chi phi đầu vào tăng cao cộng với sức mua giảm sút, nhiều doanh nghiệp đang chật vật duy trì sản xuất và giữ chân người lao động.