LYK Mobile hiện là Đối tác chương trình dịch vụ sửa chữa độc lập được Apple ủy quyền tại Singapore Thông cáo báo chí

LYK Mobile hiện là Đối tác chương trình dịch vụ sửa chữa độc lập được Apple ủy quyền tại Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Trong một động thái chưa từng có, Apple đã chia sẻ vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 rằng, họ sẽ bắt đầu bán phụ tùng và công cụ lần đầu tiên cho công chúng. Điều này là để tạo điều kiện cho công chúng […]