Schneider Electric ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với THEi để đào tạo sinh viên kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số Thông cáo báo chí

Schneider Electric ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với THEi để đào tạo sinh viên kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 30 tháng 8 năm 2022 –  Schneider Electric – công ty dẫn đầu trong việc chuyển đổi kỹ thuật số của quản lý năng lượng và tự động hóa và Học viện Công nghệ và Giáo dục đại học Hồng Kông (Technological and Higher Education Institute […]