Ba sinh viên xuất sắc của Indonesia sẽ được nhận Giải thưởng IELTS 2022 của Hội đồng Anh trị giá 144 triệu IDR Thông cáo báo chí

Ba sinh viên xuất sắc của Indonesia sẽ được nhận Giải thưởng IELTS 2022 của Hội đồng Anh trị giá 144 triệu IDR

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Hội đồng Anh (The British Council) tại Indonesia vừa thông báo: các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) năm 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải thưởng IELTS dành cho những sinh viên đã […]
Giải thưởng IELTS 2022 của Hội đồng Anh trị giá 544.000 PHP sẽ được trao cho 3 sinh viên Philippines xuất sắc Thông cáo báo chí

Giải thưởng IELTS 2022 của Hội đồng Anh trị giá 544.000 PHP sẽ được trao cho 3 sinh viên Philippines xuất sắc

MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Hội đồng Anh (The British Council) tại Philippines vừa thông báo: các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) năm 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải thưởng […]
Ba sinh viên xuất sắc của Malaysia sẽ được nhận Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh 2022 với trị giá 45.000 RM Thông cáo báo chí

Ba sinh viên xuất sắc của Malaysia sẽ được nhận Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh 2022 với trị giá 45.000 RM

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Hội đồng Anh (The British Council tại Malaysia vui mừng thông báo rằng các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. […]
Giải thưởng IELTS năm 2022 của Hội đồng Anh trị giá 14.400 SGD sẽ được trao cho 3 sinh viên Singapore Thông cáo báo chí

Giải thưởng IELTS năm 2022 của Hội đồng Anh trị giá 14.400 SGD sẽ được trao cho 3 sinh viên Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 4 tháng 5 năm 2022 – Hội đồng Anh (The British Council tại Singapore vui mừng thông báo rằng các đơn đăng ký tham gia Giải thưởng IELTS của Hội đồng Anh (Đông Á) 2022 sẽ được tiếp nhận từ nay cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải thưởng […]