MSIG Hồng Kông hợp tác với Intellect để hỗ trợ toàn diện về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho khách hàng Thông cáo báo chí

MSIG Hồng Kông hợp tác với Intellect để hỗ trợ toàn diện về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho khách hàng

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 4 tháng 7 năm 2022 – MSIG Insurance (Hong Kong) Limited (“MSIG Hồng Kông”) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác mới với Intellect – công ty công nghệ sức khỏe tâm thần lớn nhất và phát triển nhanh nhất châu Á. Thỏa thuận mới sẽ […]