Nga: Đặt hàng quốc phòng đạt gần 40 tỷ USD Thế giới

Nga: Đặt hàng quốc phòng đạt gần 40 tỷ USD

Theo Phó Thủ tướng Nga Sergey Ivanov, khối lượng đơn đặt hàng quốc phòng của Nga năm 2009 lên tới 1,3 nghìn tỷ ruble (khoảng 39,4 tỷ USD), trong đó hơn 322 tỷ ruble (hơn 9,7 tỷ USD) sẽ dùng để mua thiết bị và vũ khí mới.