Đánh giá ATT&CK® của MITER Engenuity: Trend Micro xếp thứ 1 về khả năng chống tấn công Thông cáo báo chí

Đánh giá ATT&CK® của MITER Engenuity: Trend Micro xếp thứ 1 về khả năng chống tấn công

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 25 tháng 9 năm 2023 – Trend Micro (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, với mã TYO: 4704; TSE: 4704)- công ty hàng đầu thế giới về an ninh mạng đã xuất sắc trong Đánh giá ATT&CK® mới nhất do MITER Engenuity […]