Năm 2021, tổng doanh thu của Cinese International Group đạt 55,8 triệu HKD, tăng 8,1% so với năm 2020 Thông cáo báo chí

Năm 2021, tổng doanh thu của Cinese International Group đạt 55,8 triệu HKD, tăng 8,1% so với năm 2020

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Cinese International Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông; với mã chứng khoán: 1620) – công ty chuyên cung cấp dịch vụ quản lý quy trình kinh doanh du lịch và các sản phẩm du lịch vừa công […]
Năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn viễn thông CITIC Telecom đạt 9.486 triệu HKD, tăng 6,3% so với năm 2020 Thông cáo báo chí

Năm 2021, tổng doanh thu của Tập đoàn viễn thông CITIC Telecom đạt 9.486 triệu HKD, tăng 6,3% so với năm 2020

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 3 năm 2022 – CITIC Telecom International Holdings Limited (“CITIC Telecom”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 1883), doanh nghiệp viễn thông đa quốc gia có định hướng Internet hàng đầu châu Á chuyên cung […]