Cổ phiếu của Prudential plc được đưa vào như một thành phần của Chỉ số tổng hợp Hang Seng (HSCI) Thông cáo báo chí

Cổ phiếu của Prudential plc được đưa vào như một thành phần của Chỉ số tổng hợp Hang Seng (HSCI)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 19 tháng 8 năm 2022 – Theo Kết quả rà soát chỉ số do Hang Seng Indexes Company Limited vừa công bố, Prudential plc (có cổ phiếu giao dịch với Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 2378) sẽ được đưa vào như một cổ […]