[Mega Story] Ukraine và câu chuyện về sự tự cường Châu Âu

Ukraine và câu chuyện về sự tự cường

Từ quốc gia giàu tài nguyên, có tiềm năng phát triển hàng đầu ở khu vực Đông Âu, Ukraine đã có sự đi xuống. Người Ukraine đang thấm thía bài học về sự tự cường trong phát triển.