Giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy thuộc TW Chính trị

Giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy thuộc TW

Chiều 7/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị- xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đẩy mạnh năm 2013 là tuyên truyền trong nước và thông tin đối ngoại, làm cho bạn bè, dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường, cơ sở pháp lý và thực tiễn về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta và thềm lục địa; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề biển Đông...