Liên doanh Kerry Logistics và Karrion (Hengan Group) giới thiệu Bộ test nhanh COVID-19 mới ở Hồng Kông Thông cáo báo chí

Liên doanh Kerry Logistics và Karrion (Hengan Group) giới thiệu Bộ test nhanh COVID-19 mới ở Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 15 tháng 2 năm 2022 – Liên doanh giữa Kerry Logistics Network (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0636) với Công ty Karrion Development Limited, thuộc Hengan International Group Company Limited (Hengan Group; có cổ phiếu giao […]