China Merchants Hoi Tung Trading sẽ trở thành cổ đông chính của Công ty Best Mart 360 Holdings Thông cáo báo chí

China Merchants Hoi Tung Trading sẽ trở thành cổ đông chính của Công ty Best Mart 360 Holdings

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 24 tháng 8 năm 2022 – Best Mart 360 Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 2360) – doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm giải trí (leisure food) tại Hồng Kông vừa thông báo: ông Lin Tsz […]