Xperanti hợp tác với EdgePoint để hiện thực hóa tham vọng Thành phố thông minh của Penang (Malaysia) Thông cáo báo chí

Xperanti hợp tác với EdgePoint để hiện thực hóa tham vọng Thành phố thông minh của Penang (Malaysia)

PENANG, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 19 tháng 9 năm 2022 – Xperanti IoT Sdn Bhd (Xperanti) – doanh nghiệp cung cấp mạng Internet vạn vật (IoT) đầu tiên ở Malaysia đang hợp tác với EdgePoint Infrastructure (EdgePoint) – công ty cơ sở hạ tầng viễn thông độc lập hàng đầu tại ASEAN để khám phá […]