Nền tảng “PlayMining” của Digital Entertainment Asset sử dụng công nghệ blockchain Thông cáo báo chí

Nền tảng “PlayMining” của Digital Entertainment Asset sử dụng công nghệ blockchain

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) đã công bố tên của nền tảng mới sử dụng công nghệ blockchain. Tên của nền tảng mới là “PlayMining” có nghĩa là “mine while playing” (tạm dịch: “của tôi trong khi chơi”). Tức là càng nhiều người sử dụng chơi […]
Nghiên cứu của CUHK về bằng chứng của xung đột lợi ích giữa đơn vị môi giới và khách hàng ở Trung Quốc Thông cáo báo chí

Nghiên cứu của CUHK về bằng chứng của xung đột lợi ích giữa đơn vị môi giới và khách hàng ở Trung Quốc

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach — Việc cải cách cơ cấu cổ phần hai lớp của Trung Quốc vào năm 2005 được cho là đã cải thiện quản trị doanh nghiệp niêm yết bằng cách cho phép các cổ đông sáng lập của các công ty có thể chuyển đổi cổ phiếu bị hạn […]