Đồng loạt hạ lãi suất để gỡ khó cho doanh nghiệp Tài chính

Đồng loạt hạ lãi suất để gỡ khó cho doanh nghiệp

Hai tuần sau những động thái đầu tiên của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã bắt đầu đưa ra các cam kết lãi suất cho vay với mức thấp hơn nhiều so với một tháng trước đây.

Đi đầu trong đợt giảm lãi suất này là các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn, trong đó, mức lãi suất được nhiều ngân hàng công bố chỉ còn từ 14%-15%/năm.