Kenanga Investors hợp tác với MFPC để cung cấp chứng chỉ cho các chuyên gia lập kế hoạch tài chính ở Malaysia Thông cáo báo chí

Kenanga Investors hợp tác với MFPC để cung cấp chứng chỉ cho các chuyên gia lập kế hoạch tài chính ở Malaysia

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 6 tháng 4 năm 2021 –  Kenanga Investors Berhad (Kenanga Investors) vừa hợp tác với Malaysian Financial Planning Council – MFPC (tạm dịch: Hội đồng Kế hoạch tài chính Malaysia) để cung cấp các chương trình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các chuyên gia lập kế hoạch tài chính […]