Kerry Logistics Network được vinh danh là Nhà cung cấp 3PL Tốt nhất lần thứ 6 tại lễ trao Giải thưởng AFLAS Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network được vinh danh là Nhà cung cấp 3PL Tốt nhất lần thứ 6 tại lễ trao Giải thưởng AFLAS

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 22 tháng 10 năm 2021 – Kerry Logistics Network Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0636) vừa được vinh danh là Nhà cung cấp 3PL Tốt nhất lần thứ 6 và Nhà cung cấp Dịch vụ Logistics […]
Kerry Logistics Network hợp lực với Hengan Group để nâng cao sức cạnh tranh ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network hợp lực với Hengan Group để nâng cao sức cạnh tranh ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 20 tháng 10 năm 2021 – Kerry Logistics Network Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0636) và Hengan International Group Company Limited (‘Hengan Group; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng […]
Kerry Logistics Network được nhận Giải thưởng Lớn về chất lượng năm 2021 của Hiệp hội Quản lý Hồng Kông Thông cáo báo chí

Kerry Logistics Network được nhận Giải thưởng Lớn về chất lượng năm 2021 của Hiệp hội Quản lý Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 10 năm 2021 – Kerry Logistics Network Limited ‘có cổ phiếu giao dịch tại chứng khoán Hồng Kông giao dịch, với mã 0636) vừa được nhận Giải thưởng Lớn (Grand Award) – là giải thưởng cao quý nhất về chất lượng tại Lễ trao […]