Bản đồ Tăng trưởng thương mại của DHL: Các xu hướng và triển vọng của hoạt động thương mại toàn cầu Thông cáo báo chí

Bản đồ Tăng trưởng thương mại của DHL: Các xu hướng và triển vọng của hoạt động thương mại toàn cầu

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 9 năm 2022 – DHL và Trường Kinh doanh NYU Stern vừa xuất bản DHL Trade Growth Atlas (tạm dịch: Bản đồ Tăng trưởng thương mại của DHL) là báo cáo mới về các xu hướng và triển vọng quan trọng nhất của thương mại hàng hóa toàn cầu. […]