Hy Lạp: Bế tắc chính trị gây rủi ro cho gói cứu trợ Tài chính

Hy Lạp: Bế tắc chính trị gây rủi ro cho gói cứu trợ

Hy Lạp có thể sẽ phải tiến hành bầu cử lại khi các cuộc thương lượng vào cuối tuần về việc thành lập chính phủ liên minh đã không đạt được những tiến triển rõ ràng và điều này có thể ảnh hưởng tới những cải cách, đồng thời đặt nước này trước nguy cơ phải ra khỏi khu vực đồng euro (Eurozone).

Theo thủ lĩnh Liên minh các lực lượng cực tả Syriza, Alexis Tsipras, trong cuộc thảo luận khẩn cấp ngày 13/5, ba đảng gồm đảng Dân chủ mới bảo thủ, đảng Xã hội Pasok và đảng Dân chủ cánh tả đã đạt được một thỏa thuận khung để thành lập một chính phủ trong hai năm.