Tuần lễ Các nhà đầu tư thiên thần kinh doanh thế giới (WBAW) 2021 đã được tổ chức tại 72 thị trường Thông cáo báo chí

Tuần lễ Các nhà đầu tư thiên thần kinh doanh thế giới (WBAW) 2021 đã được tổ chức tại 72 thị trường

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 2 tháng 11 năm 2021 – Tuần lễ Các nhà đầu tư thiên thần kinh doanh thế giới (The World Business Angel Investors Week – WBAW) năm 2021 đã kết thúc thành công vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. WBAW là một nền tảng toàn […]