Oticon More™- máy trợ thính đầu tiên trên thế giới với Mạng thần kinh sâu có nhiều tính năng ưu việt Thông cáo báo chí

Oticon More™- máy trợ thính đầu tiên trên thế giới với Mạng thần kinh sâu có nhiều tính năng ưu việt

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG SAR – Media OutReach — Năm nay Oticon ra mắt máy trợ thính mới, mang tính cách mạng gọi là Oticon More ™, là máy trợ thính đầu tiên trên thế giới với Mạng thần kinh sâu (Deep Neural Network – DNN) trên bo mạch cho phép người dùng nghe thấy […]