[Video] Hà Nội thần tốc truy vết COVID-19 trong 3 ngày Y tế

Hà Nội thần tốc truy vết COVID-19 trong 3 ngày

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội kích hoạt toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp ở mức độ cao hơn so với bình thường, tối đa 3 ngày chúng ta truy vết xong.