Ultimaker công bố danh sách 12 thị trường hàng đầu thế giới về in 3D từ máy tính để bàn Thông cáo báo chí

Ultimaker công bố danh sách 12 thị trường hàng đầu thế giới về in 3D từ máy tính để bàn

FRANKFURT, ĐỨC- Media OutReach – –Ultimaker, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về in 3D trên máy tính để bàn đã công bố 3D Printing Sentiment Index (tạm dịch: Chỉ số tình giác in 3D) hàng năm đầu tiên. Công trình nghiên cứu độc lập được thực hiện bởi Savanta, một công ty nghiên cứu quốc tế, nêu cái […]
Ruckus giới thiệu Hệ Internet vạn vật (IoT Suite) để tạo mạng truy cập IoT an toàn Thông cáo báo chí

Ruckus giới thiệu Hệ Internet vạn vật (IoT Suite) để tạo mạng truy cập IoT an toàn

Hệ này hợp nhất các mạng IoT khác loại nhau để tạo điều kiện triển khai IoT an toàn cho các doanh nghiệp và tổ chức, đẩy mạnh Thời gian - tới - Tỷ suất hoàn vốn (ROI) và giảm chi phí triển khai HÀ NỘI, VIỆT NAM - Media OutReach  - Ngày 11/4/2018 - Ruckus Networks, một công ty thuộc tập đoàn ARRIS, h...